Slovak  English  German  Hungarian

Zavolajte nám:

+421 904 066 066

Napíšte nám:

info@elcop.eu

Mikropilotáž stavieb

Sanačný zásah statickej stabilizácie stavieb, ako podchytávanie stavby je preventívny zásah statického zaistenia stavby voči nerovnomernému sadaniu stavby. Príčinou nerovnomerného sadania stavby môže byť nesprávny návrh založenia stavby, alebo prevedené chyby v priebehu výstavby, alebo zmena pôdnych podmienok. Návrhom a použitím statického zaistenia mikropilot zabránime negatívnym procesom sadania stavby.

Mikropiloty sú tvarom podobné šrobovitým kotvám a tiahlam. Inštalácia mikropilot je pri použití techniky nenáročná.

Technológia je vhodná pre:

– zosilnenie pôvodných základov
– zastavenie kolapsu základovej konštrukcie
– pre stavby nových základov zaťažovaných v tlaku
– zaistenie oporných múrov

Poskytujeme práce spojene so statickým zaistením stavby:

– analýzu príčin sadania stavby
– návrh opatrenia
– prevedenie statického zaistenia stavby