Slovak  English  German  Hungarian

Zavolajte nám:

+421 904 066 066

Napíšte nám:

info@elcop.eu

Opravy historických objektov

Zaoberáme sa opravou historických a pamiatkovo chránených budov.

Budovy, ktoré sa nachádzajú v pamiatkovo chránenom území podlieha vyjadreniu Krajského pamiatkového úradu, ktorý navrhne spôsob prevedenia rekonštrukcie a použité materiály nielen čo sa týka druhu, ale i farebného prevedenia.

Právny rámec pre ochranu pamiatok vytvára zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a jeho vykonávajúca vyhláška. Všeobecne platí, že každá pamiatka, s ohľadom na jej vývoj a stav zachovania hodnôt, je jedinečná. Z tohto dôvodu musí byť posudzovaná
individuálne, rovnako ako každý plánovaný zámer a zásah do nej.

Pred vykonaním obnovy historickej budovy je v mnohých prípadov potrebné analyzovať samotnú stavbu druh muriva, ako i použitý omietkový materiál, nakoľko priemyselne vyrábané produkty omietkových systémov môžu obsahovať nevhodný druh spojiva, alebo nevhodné organické prísady. Zároveň netreba zabúdať na analýzu vlhkostných pomerov v stavbe, a previesť potrebné sanačné zásahy. V priebehu rekonštrukcie môžu byť odhalené deštrukcie nosnej obvodovej časti a potreba statickej stabilizácie budovy.

Všetky uvedené okruhy problémov Vieme analyzovať, vyhotoviť návrh riešenia a pripraviť cenovú kalkuláciu pre obnovu historického objektu.