Slovak  English  German  Hungarian

Zavolajte nám:

+421 904 066 066

Napíšte nám:

info@elcop.eu

Opravy panelových domov

Vzhľadom na starnutie panelových domov je obnova a oprava panelových domov dôležitá téma. V panelových domoch žije veľká časť populácie, vytvárajú sa veľké časti obytných zón a sídlisk, pričom demolácia a výstavba nových domov je finančne neúsporná.

Z toho dôvodu kladie spoločnosť požiadavku na predĺženie životnosti panelového domu, pričom jeden z hlavných problémov, ktoré treba riešiť v mnohých prípadoch je statické zaistenie stavby. Statickým zaistením panelového domu predĺžime životnosť stavby.