Slovak  English  German  Hungarian

Zavolajte nám:

+421 904 066 066

Napíšte nám:

info@elcop.eu

Sanácia vlhkého muriva

VLHNÚ VÁM MÚRY A MÁTE MOKRÉ STENY? PONÚKAME VÁM RIEŠENIE!

Pokiaľ murivo vlhne, tvoria sa na stenách mokré mapy, plesne, soľné výkvety, všetko sú to prejavy prestupu vlhkosti murivom. V prvom rade je potrebné previesť diagnostiku a odhaliť príčinu vlhnutia stavby. Vo veľkom množstve prípadov vlhnutie muriva je zapríčinené prestupom vlhkosti cez pôvodnú hydroizoláciu, ktorá prestala plniť svoje izolačné vlastnosti.

Zaoberáme sa prevádzaním sanácií a odvlhčovaním stavieb použitím najmodernejšej dlhodobo overenej patentovanej Nemeckej technológie. Odvlhčenie stavby spočíva vo vytvorení opätovnej hydroizolačnej vrstvy – zábrany voči prestupu vlhkosti. Iba kvalitne prevedená hydroizolácia zabraňuje prestupu vlhkosti murivom! Mokré murivo tak nie je dotované vodou a postupne sa vysuší.

Vytvárame hydroizolácie technológiou tlakovej aplikácie tesniacej injektážnej hmoty WBG priamo do vlhkého muriva. Tesniaca hmota sa aplikuje do muriva tlakovou pumpou, prostredníctvom ventilov so spätnou klapkou. Tesniaca hmota WBG reaguje s vlhkosťou obsiahnutou v murive, rozpína sa a putuje murivom, vypĺňa trhliny, póry a kapiláry muriva.

Takto dokonale utesnené kapiláry muriva tak ďalej nemôžu viesť vlhkosť. Vlhkosť sa na povrchu muriva odparí a murivo sa postupne vysuší. Tesniaca hmota WBG je priečne sieťovaný polymér, nezávadný, netoxický materiál, obsahuje ióny striebra s antibakteriálnym účinkom.

Odvlhčujeme všetky druhy stavieb, ako sú murované stavby z pálenej i nepálenej tehly, betónu, pórobetónu, kameňa. Vyhotovujeme vodorovné i zvislé hydroizolácie, ktoré odolávajú pôsobeniu vlhkosti kalilárny vzlínaním, i tlakovému pôsobeniu vody.  Vysušíme vlhký obytný priestor, vlhký základ stavby, zabránime prestupu vlhkosti zo zeme, vysušíme vlhký suterén, pivnicu.

Na nami prevádzané sanácie poskytujeme záruku vo výške 30 rokov.

HORINZOTÁLNA (VODOROVNÁ) IZOLÁCIA NAD TERÉNOM

PLOŠNÁ (ZVISLÁ) IZOLÁCIA POD TERÉNOM

APLIKAČNÉ OBLASTI

Vlhký obytný priestor

Vlhký dom

Vlhkosť zo zeme

Vlhkosť zo základu

Vlhký suterén a pivnica

Vlhká klenba

NÁŠ POSTUP

Konzultácia s technikom

Pred realizáciou náš odborný technik pomocou najmodernejších prístrojov zistí stav vášho muriva.

Cenová kalkulácia

Na základe presných hodnôt nameraných technikom pre vás  vypracujeme cenovú ponuku sanácie.

Zmluva o realizácií projektu

Po odoslaní a vašom odsúhlasení cenovej ponuky s vami uzatvoríme zmluvu o realizácií projektu.

Realizácia projektu

Po vzájomne dohodnutom termíne zrealizujeme sanáciu. Termíny vybavujeme v čo najkratšom čase.

Odovzdanie projektu

Po dokončení všetko dôkladne skontrolujeme. Následne vám dáme protokol, ktorý potvrdzuje záruku.

Finalizácia projektu

Našu prácu skontrolujeme ešte raz a v primeranej dobe po dokončení sanácie uskutočníme kontrolu vlhkosti.

ČASTÉ OTÁZKY

Ako prebieha proces sanácie?

Pred každým vysúšaním navštívi zákazníka náš špecialista, ktorý na mieste vyhodnotí situáciu, premeria vlhkosť muriva špeciálnym prístrojom a navrhne optimálny postup sanácie. Nasleduje kalkulácia a príprava návrhu zmluvy o dielo. Pred samotnou injektážou je v niektorých prípadoch nutné oklepanie omietok až na samotné murivo z tehál, či rôznych iných materiálov. Túto metódu je možné aplikovať aj na kamenné steny. 

Do akej hrúbky muriva metóda funguje?

Metódu možno úspešne aplikovať do hrúbky steny až 120 cm. Tesniaca hmota WBg je netoxický materiál, bez zápachu, obsahuje ióny striebra a do budúcna pôsobí ako prevencia plesní.

Ako dlho trvá schnutie muriva po realizácií?

Dĺžka vysychania môže trvať od jedného mesiaca až po dva roky, záleží na hrúbke muriva a na tom, či je stena pod alebo nad úrovňou terénu. Následná kontrola prebieha po niekoľkých mesiacoch od sanácie. Metódu možno úspešne aplikovať do hrúbky steny až 150 cm. Látka je patentovaná, netoxická, bez zápachu, obsahuje striebro a do budúcna pôsobí ako prevencia proti plesniam.

Akú dlhú záruku na sanáciu poskytujete?

Záruku dávame na 30 rokov. Naša metóda pochádza z Nemecka, kde sa úspešne používa už niekoľko rokov. Máme výhradné zastúpenie pre Slovensko a Maďarsko. Najmodernejšou patentovanou technológiou odvlhčujeme a dlhodobo ochránime všetky typy muriva pred vlhkosťou. Rýchla aplikácia bez odkopávania, podrezávania a iných náročných mechanických zásahov. Injektážna hmota je nezávadný, netoxický a antibakteriálny materiál s obsahom striebra.