Slovak  English  German  Hungarian

Zavolajte nám:

+421 904 066 066

Napíšte nám:

info@elcop.eu

Termovízie stavieb

Termovízne meranie stavieb (termografia) predstavuje bezkontaktné a nedeštruktívne meranie, ktoré rýchlo určí povrchovú teplotu jednotlivých stavebných materiálov a zároveň spoľahlivo odhalí nedostatky stavby, lokalizuje únik tepla, detekuje tepelné mosty na obvodovom plášti budovy, dverách, oknách, streche, odhalí poruchy hydroizolácie.

Meranie termovíznou kamerou ponúka celkový pohľad na stavbu, ukazuje problematické časti, defekty, s teplotnými prestupmi.

Meranie sa prevádza z exteriéru, alebo interiéru. Meranie urobené z interiéru je efektívnejšie, nakoľko nie je ovplyvňované negatívnym pôsobením klimatických faktorov, ako je slnečné žiarenie zo slnka (nahrievanie stavby) alebo vietor (ochladzovanie stavby). Výsledkom merania je termografický snímok, ktorý graficky označí teplotné oblasti a povrchové teploty stavby.

Príklady použitia termovízie v stavebníctve:

– detekcia a lokalizácia tepelných mostov
– lokalizácia netesností budovy
– vyhľadávanie skratov v elektrickom vedení
– vyhľadávanie netesnosti komínov
– vyhľadávanie netesností v rozvodoch

KEDY POUŽIŤ TERMOVÍZIU?

Zistenie stavu stavby:

– pred kúpou,
– pred rekonštrukciou, pred zateplením, po dokončení stavby
– tepelných únikov, utesnenie okien, dverí, kvalita tepelnej izolácie
– odhalenie pôvodu vzniku plesní
– odhalenie miest tepelných strát budov, Detekcia tepelných mostov
– kontrola fotovoltaických inštalácií

Podmienky pre meranie:

– teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom by mal byť minimálne 10°C po dobu aspoň 10 hodín nepretržite
– pre termovízne meranie je ideálne obdobie (október – apríl)
– meranie prebieha v skorých ranných hodinách, alebo večer
– na stavbu nesmie pri meraní dopadať priame slnečné svetlo
– sneženie, hmla či dážď neumožňuje termovízne meranie
– pred termovíznym meraním je potrebné zatvoriť okná, dvere, ventiláciu a vypnúť klimatizáciu