Slovak  English  German  Hungarian

Zavolajte nám:

+421 904 066 066

Napíšte nám:

info@elcop.eu

SÚBORY COOKIES

Odporúčame, aby ste prostredníctvom týchto zásad používania súborov cookie dôkladne oboznámili s podrobnosťami o používaní cookies a o informáciách, ktoré zhromažďujeme, keď používate naše webové stránky.

Čo sú to cookies?

Cookies sú malé súbory odosielané navštívenými webovými stránkami, ktoré sa ukladajú do Vášho zariadenia. Váš prehliadač tieto cookies a informácie v nich uložené odosiela späť na webovú stránku (cookies prvých strán) alebo inú webovou stránku (cookies tretích strán) vždy, keď navštívite webovou stránku, ktorú ste navštívili skôr. Cookies slúžia k tomu, aby bola webová stránka pre užívateľa prívetivejšia a efektívnejšia. Vezmite prosím na vedomie, že váš nesúhlas nemá vplyv na používanie nevyhnutných cookies, ktoré sú potrebné pre poskytovanie tejto webové stránky. Použité cookies vo všeobecnosti môžete deaktivovať vo svojom prehliadači.

Aké typy cookies existujú?

Súbory cookie sa bežne delia na tieto kategórie:

Cookies prvých strán: cookies prvých strán sú cookies, ktoré nastaví webová stránka navštívená užívateľom, tj. cookies vložené spoločnosťou ELCOP s.r.o., keď navštívite jej webové stránky.

Cookies tretích strán: cookies tretích strán sú cookies, ktoré sú umiestnené inou webovou stránkou, než navštívenou webovou stránkou. Krátkodobé cookies: krátkodobé cookies sú aktívne len po dobu trvania relácie prehliadača. Umožňujú spojiť akcie užívateľa počas relácie prehliadače.

Krátkodobé cookies: cookies, ktoré sú vymazané ihneď ako zavriete prehliadač, alebo krátko potom.

Dlhodobé cookies: dlhodobé cookies zostávajú uložené i po ukončení trvania relácie prehliadače. Aktivujú sa zakaždým, keď užívateľ znovu navštívi webovou stránku, ktorá ich vytvorila, a zostávajú uložené v zariadení užívateľa po dobu, ktorá je v nich stanovená. To môže byť niekoľko dní až niekoľko rokov.

Aké kategórie cookies používa spoločnosť ELCOP, s.r.o. a pre aké účely?

Na webových stránkach ELCOP, s.r.o. využívame cookies vo všeobecnosti k tomu, aby sme užívateľom ponúkli čo najlepšie prostredie – tým, že si zariadenie pamätá návštevy našich webových stránok a vaše preferencie súvisiace s webovými stránkami a umožní vám efektívnejšiu navigáciu medzi rôznymi stránkami tohto webu.

Spoločnosť ELCOP, s.r.o. využíva nasledujúci kategórie cookies pre ďalej uvedené účely:

Nevyhnutné cookies: Spoločnosť ELCOP, s.r.o. využíva cookies, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku a zaistenie riadne funkcie ich webových stránok – bez týchto cookies by ale bolo možné zaručiť niektoré funkcie webových stránok spoločnosti. Nevyhnutné cookies sú obvykle potrebné pre funkcie, ako je prístup do zabezpečených oblastí alebo nákupného košíka.

Výkon/analýzy: Spoločnosť ELCOP, s.r.o. zhromažďuje informácie o vašom používaní webu, napr. ktoré stránky navštevujete najčastejšie, a ktoré chyby sa u vás prejavujú. Toto analytické profilovanie nám pomáha vyhodnocovať účinnosť ponúkaného obsahu a určiť, jak zlepšiť výkon webových stránok.

Funkčnosť a preferencie: Spoločnosť ELCOP, s.r.o. používa súbory cookie k zapamätaniu vašich volieb a preferencii, tj. nastavenia jazyka a komunikácie, usporiadania a ďalšie.

Zabezpečenie: Spoločnosť ELCOP, s.r.o. používa súbory cookie k podpore a aktivácii zabezpečovacích funkcii a k detekcii škodlivých aktivít.

Aké konkrétne cookies sa používajú na našich webových stránkach?

Spoločnosť ELCOP, s.r.o. na svojich stránkach používa analytické nástroje, ktoré podmieňujú zber súborov cookies. Informácie o konkrétnych nástrojoch a ich podmienkami spracovania súborov cookies uvádzame nižšie.

  • Google: Služba Google Analytics, DoubleClick, AdWords conversions, Google Dynamic Retargeting sa používa na sledovanie štatistík o lokalite a demografických kategórií používateľov, ich záujmov a správania na webových lokalitách a informáciach o zariadeniach, ktorými sa prípájajú na danú webovú lokalitu. Tiež používame nástroj Google Search Console na pomoc pri pochopení, ako návštevníci nájdu naše webové stránky, a vylepšení optimalizácie nášho vyhľadávača. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Google Analytics.
  • Facebook AdReporting: Služba Facebook AdReporting poskytuje globálne anonymné údaje o reklamných spotoch, koľko ľudí daný obsah videlo, kliklo na neho, atď. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Facebook AdReporting.
  • Facebook AudienceInsights: Služba Facebook AudienceInsights poskytuje základné anonymné demografické údaje o ľuďoch, ktorým inzerujeme danú ponuku. Najmenšia zobraziteľná vzorka je 1000 ľudí. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Facebook AudienceInsights.
  • Hotjar: Služba Hotjar sa používa na sledovanie anonymného správania sa užívateľov na webových lokalitách a vyhodnocovanie zmien vykonaných na webovej lokalite a ich dopad na správanie sa užívateľa. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním vašich údajov službou Hotjar.

Spracovanie osobných údajov je založené na našom oprávnenom záujme na vylepšení našej webovej stránky a je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f/ nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a ďalšími platnými právnych predpisoch. Údaje, ktoré umožňujú alebo môžu umožniť identifikáciu jednotlivcov, napr. IP adresa, alebo ID zariadenia sú anonymizované alebo pseudonymizované, čo najskôr, ako je to možné. Údaje sa nevyužívajú k iným účelom, nekombinujú sa s ďalšími osobnými údajmi a nie sú zdieľané s tretími stranami.

Pri zhromažďovaní, používaní a spracovaní osobných údajov užívateľa našich webových stránok spoločnosti ELCOP, s.r.o. postupuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a v súlade sa svojimi korporátnymi zásadami.

Ako môžem zrušiť svoj súhlas s používaním cookies a zmeniť súvisiace nastavenia na zariadení?

Svoj súhlas s používaním cookies môžete kedykoľvek zrušiť pomocou vyššie uvedených ovládačov. Vezmite prosím na vedomie, že zrušenie súhlasu nemá vplyv na použitie nevyhnutných cookies. Použité cookies samozrejme môžete vo všeobecnosti deaktivovať na svojom prehliadači. V nastavení nápovede na svojom prehliadači nájdete inštrukcie ako cookies spravovať a mazať. Vezmite prosím na vedomie, že niektoré časti a funkcie webových stránok spoločnosti ELCOP, s.r.o. nemusia fungovať správne, ak cookies úplne deaktivujete.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne Zásad používania súborov cookie nás môžete kontaktovať na adrese info@elco.eu